Evanjelický stolový kalendár 2024

5,90 s DPH

Stolový evanjelický kalendár na rok 2024

Vydavateľstvo

Categories: SKU: 2675

Áno, opäť kostoly. Kostoly veľké i malé, staré i moderné; chrámy, kde sa schádza veriaci ľud.
Aj v tomto roku sme pre vás pripravili pohľady na stavby, ktoré dodnes tvoria symbol obce, mesta, určitého priestoru, ktorý sa chápe ako posvätný. Sú tu zastúpené sídla seniorátov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ale aj chrámy menej známe. Tieto, často veľkolepé, budovy z kameňa, tehál či dreva, majú bohatú históriu. Predkovia, ktorí ich stavali, v nich mali svoju lavicu, nezriedka označenú a každý, kto do chrámu vchádzal, vedel veľmi presne, kde si sadne. Tu sedia tí, tu zase tí a tu sedával brat dozorca, tu zase presbyteri … Všetko malo poriadok a cieľ a na mnohým miestach dodnes má. Kostoly totižto nemajú
slúžiť ako priestory dávnej minulosti či múzeá, kde si ideme prezrieť zaujímavé exponáty, či dokonca živých veriacich ľudí. Apoštol Pavel vraví, že my sami sme chrámom Božím a Duch Boží prebýva v nás. Tieto jeho slová nie sú určené len úzkej skupinke ľudí, ale vychádzajúc z Božieho stvoriteľského diela vravia ku každému človeku: I ty si chrámom Božím, i v tebe prebýva jeho Duch. Iste, mnohí o tom nevedia a práve chrámy sú
jedným z miest, kde tieto slová zaznievajú. Sú symbolom, často výkričníkom v priestore, ktorý sa závratne mení, ale sú aj pevným bodom, miestom evanjelia, miestom dobrej zvesti pre všetkých ľudí. Koľ ko ste ich už počas
svojho života navštívili? Nech vám aj tento kalendár ponúkne miesto na zaujímavé putovanie!

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top