Za vieru a slobodu

13,90 s DPH

Peter Huba sa vo svojom historickom románe ZA VIERU A SLOBODU venuje téme, ktorá zatiaľ žiadnym slovenským spisovateľom nebola podrobne spracovaná: povstaniu Gašpara Piku.

Autor

Vydavateľstvo

Rok vydania

2021

Počet strán

147

V 17. storočí prešli cez územie Slovenska mnohé povstania šľachty namierené proti politike cisárskeho rodu Habsburgovcov. Najmenej známe bolo najkratšie povstanie Gašpara Piku z roku 1672. Pika žil na Zemplíne, kde ľudia podobne ako na celom území Uhorska trpeli pod vysokými daňami, pod trestami zemepánov i náboženským prenasledovaním protestantov. Odpoveďou boli rôzne miestne vzbury, ale tá, ktorú viedol drobný šľachtic Pika, nadobudla veľké rozmery. Čítanie románu sprevádza neustále napätie. Autor zobrazuje celý dej veľmi objektívne.

Autor

Vydavateľstvo

Rok vydania

2021

Počet strán

147

Ďalšie produkty

Title

Go to Top