Stručné dejiny dogmy

6,00 s DPH

55% Off

Autor

Počet strán

244

Rok vydania

2007

Vydavateľstvo

Categories: SKU: 2720

Prvé vydanie slovenského prekladu knihy, ktorá patrí ku „klasike“ svetovej teologickej lite­ratú­ry. Autor, svetoznámy nemecký teológ, veľmi prehľadne a pôsobivo opisuje dejiny dogmy – mohli by sme aj po­vedať: vývoj kresťanského myslenia – od apoštolskej doby až po 16. stor., ke­dy sa – podľa au­tora – vývoj dogmy končí, a to trojakým spôsobom: v potrident­skom kato­li­ciz­me, v socini­anizme a v evan­jelic­kej reformácii. Kniha veľmi presvedčivo a pôsobivo uka­zuje ako sa pôvodne jasné a jednoduché evan­jelium postupne deformovalo a zatemňovalo pohanskou fi­lo­zofiou, ako bola evan­jeliová sloboda udusená cirkevným zákonníctvom, ako všet­­ko nakoniec skostnatelo v ri­gídnych, nemenných dogmách, ktoré sú často od pravého, biblického evanjelia veľmi vzdialené.

Autor

Počet strán

244

Rok vydania

2007

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top