Prebytočný človek! Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie

12,50 s DPH

Darina Bancíková bola prvou slovenskou farárkou v evanjelickej cirkvi a.v., ktorá bola prenasledovaná a väznená pre svoju vieru.

OZ Priatelia histórie Novohradu v spolupráci s vydavateľstvom Miloš Hric, OZ Prvá Iskra Utekáč a finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vydáva druhé vydanie spomienok prvej slovenskej farárky Dariny Bancíkovej. Text bol doplnený množstvom poznámok, ktoré súčasnému čitateľovi približujú reálie socialistického zriadenia a umožňujú mu tak lepšie pochopenie textu. Darina Bancíková pochádzala z Kokavy nad Rimavicou, v roku 1941 sa stala jednou z prvých študentiek Evanjelickej bohosloveckej fakulty a 15. júla 1951 bola v Tisovci, ako prvá žena na Slovensku, ordinovaná za farárku. V roku 1962 bola zatknutá Štátnou bezpečnosťou a vo vykonštruovanom procese súdená za rozvracanie republiky. Napokon dostala ročný nepodmienečný trest a päťročný zákaz vykonávať službu v cirkvi. Svoj boj o postavenie ženy v cirkvi opísala Darina Bancíková vo svojich spomienkach.

Vydavateľstvo

Autor

Počet strán

271

Rok vydania

2021

Ďalšie produkty

Title

Go to Top