Obrátenie

9,00 s DPH

Ako pochopenie obrátenia formuje našu službu?

Autor

Počet strán

96

Rok vydania

2022

Vydavateľstvo

Podľa toho, ako cirkevný zbor funguje, sa veľa dozvieme o tom, čomu verí o spasení človeka. Keď si zbor skutočne osvojil biblické učenie o obrátení, bude volať ľudí k pokániu a viere – nielen k jednorazovým rozhodnutiam, terapeutickému uzdraveniu či mravnému životu.

Táto krátka kniha má za cieľ pomôcť zborom správne vidieť rozdiel, ktorý biblická doktrína o obrátení prinesie v učení, evanjelizácii, učeníctve, členstve a v každej inej práci v rámci zboru.

 

Autor

Počet strán

96

Rok vydania

2022

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top