Jedine z milosti

4,50 s DPH

Autor

Počet strán

136

Rok vydania

2022

Vydavateľstvo

Toto sú záverečné slová knihy Jedine z milosti od Charlesa Haddona Spurgeona, ktorá sa stala klasickým dielom s nadčasovým posolstvom.

Spurgeon v tomto diele stručným a jasným spôsobom načrtáva Boží plán spasenia a ukazuje absolútnu márnosť akejkoľvek snahy získať spravodlivosť u Boha skrze naše vlastné skutky. Ako hriešni ľudia potrebujeme niečo iné – potrebujeme milosť. A je to práve milosť Boha Otca zdarma udeľovaná hriešnikovi, ktorá nás skrze moc Svätého Ducha kriesi k pokániu a viere v Pána Ježiša Krista a dáva nám nové srdce plné lásky a vďačnosti Bohu.

Spasenie je zdarma udeľovaný dar, ktorý Boh milostivo dáva tým, ktorí ho prijmú v pokore a s prázdnymi rukami viery. Spasenie prichádza jedine z milosti!

Toto dielko je jedným z najlepších výkladov evanjelia – je ideálne na evanjelizáciu aj vďaka svojmu vreckovému formátu. Rozhodli sme sa ho preto ponúkať za veľmi nízku cenu, aby mohlo poslúžiť čo najviac ľuďom.

Autor

Počet strán

136

Rok vydania

2022

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top