Filipove dobrodružstvá

7,20 s DPH

Výstižným, niekedy humorným a pre deti pútavým, dobrodružným príbehom ponúka deťom i učiteľom základy zdravého životného štýlu.

Autor

Počet strán

173

Rok vydania

2018

Vydavateľstvo

Kniha je preložená z francúzštiny do väčšiny európskych  jazykov. Jej autorom je lekár – dietológ. Výstižným, niekedy humorným a pre deti pútavým, dobrodružným príbehom ponúka deťom i učiteľom základy zdravého životného štýlu. Snaží sa deťom vštepovať dobré životné návyky a tiež ich varuje pred užívaním návykových drog. Pozitívne princípy sú zosobnené postavami ako pán doktor, bocian Klap, jašterička Evelínka, slon Herkul, klokan  Zambi, či medveď Dudo. Na druhej strane je ministerský predseda Jedák, tabakoví banditi, ľstivý Alkoholín, či šelma Drogera. Filip so svojimi priateľmi navštívi krajinu zdravia, zlovestný ostrov, pozná tajomstvo delfínov, kde porozumie ako dobre vychádzať s priateľmi. Pomáha zachraňovať kráľa Sama I. v kráľovstve potravín a zoznámi sa s premiérom Výživa. Každá kapitola končí niekoľkými otázkami, ktoré pomáhajú deťom porozumieť hĺbke príbehu. Kniha je určená deťom v predškolskom a nižšom školskom veku a je vhodnou pomôckou pri vyučovaní etiky, protidrogovej výchove a k prevencii zdravia v materských školách a na 1.stupni základných škôl.

Autor

Počet strán

173

Rok vydania

2018

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top