Členstvo v zbore

7,80 s DPH

Ako vieme, kto reprezentuje Ježiša?

Autor

Počet strán

96

Rok vydania

2020

Vydavateľstvo

Cirkevní vodcovia vo všetkých denomináciách nájdu v tejto malej knižke veľa praktických nápadov a dobrých argumentov, ktoré nám pomôžu vyliečiť kresťanov v súčasnej kultúre z alergie na členstvo v cirkvi, na autoritu pastorov, zodpovedný život a na akékoľvek obmedzenie ich osobnej slobody.

– Timothy Keller, zakladajúci pastor Redeemer Presbyterian Church, Nex York City a spoluzakladateľ Redeemer City to City

Byť členom cirkevného zboru je dôležitejšie, než si pravdepodobne myslíš. Božím dieťaťom sa staneš jedine jeho milosťou, ktorú prijímaš jedine vierou v Ježiša Krista, ale členstvo v konkrétnom zbore je potvrdením (ako občiansky preukaz či pas), že Božím dieťaťom naozaj si. Biblické odôvodnenie a praktické aplikácie toho nájdeš v tejto knihe.

– Ján Henžel, kazateľ Cirkvi bratskej, spoluzakladateľ Spoločenstva evanjelia

 

Autor

Počet strán

96

Rok vydania

2020

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top