Kto je Ježiš ?

12,50 s DPH

Autor

Počet strán

240

Rok vydania

2017

Vydavateľstvo

Kto je Ježiš? Nájsť správnu odpoveď na túto otázku je bytostne kľúčovou pre každého človeka. Preto sme sa rozhodli požiadať autora týchto úvah, teológa, kazateľa a vysokoškolského pedagóga Pavla Hanesa, aby nám pomohol hľadať odpoveď na túto otázku. Nebolo naším cieľom ani snahou nájsť ľudskú odpoveď na túto otázku. Odpoveď dáva na mnohých miestach v Biblii, Písme svätom, sám Ježiš.

A tak Vám, milí čitatelia, predkladáme túto zbierku sedemnástich úvah a pozývame Vás k objavovaniu odpovede. Veríme, že ak ste ju ešte nenašli, tak táto zbierka Vám k tomu ukáže cestu a pomôže nájsť odpoveď na najdôležitejšiu otázku vo Vašom živote – kto je Ježiš, a hlavne, kým je pre Vás osobne.

Kresťanstvo začína aj končí Ježišom Kristom. Preto pre každého jeho nasledovníka je poznanie Krista absolútne nevyhnutné. Kristovu otázku Apoštolom: „Čo hovoríte vy, že kto som?“ kladie Pavel Hanes, evanjelikálny teológ, kazateľ, aj všetkým nám. Budeme na ňu vedieť lepšie odpovedať, keď si pozorne prečítame knihu Kto je Ježiš. Nikto nám Ježiša nepredstaví lepšie, ako Ježiš sám. Pavel Hanes, ktorý Ježiša miluje a kresťanstvo pozná, nám toto predstavovanie citlivo sprostredkuje.
Doc. ThDr. Ján Henžel, PhD.

Pavel Hanes vo svojich kázňach vytvára priestor pre „dialogické počúvanie“, t.j. motivuje poslucháča – či čitateľa – k tomu, aby rozmýšľal o biblických textoch, v ktorých sa nám Pán Ježiš Kristus dáva spoznať. Hoci v kázňach poslucháča oboznamuje aj s výkladovými možnosťami a cirkevným učením, chce sa s ním dostať ďalej – až k tomu, aby si poslucháč rozvíjal osobný vzťah s trojjediným Bohom, osvojil si kresťanské myšlienkové prístupy a pomocou nich zvládal svoj život.
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Autor

Počet strán

240

Rok vydania

2017

Vydavateľstvo

Ďalšie produkty

Title

Go to Top